Praca urzędu ograniczona do odwołania

Szanowni Państwo,

z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników urzędu, od 25 marca br. do odwołania, Urząd Miejski w Łaszczowie będzie pracował w ograniczonym zakresie. Mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Przed drzwiami do budynki znajduje się skrzynka do przekazywania dokumentów. Wszelkie płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną, na wskazany na blankietach rachunek bankowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z płatnościami lub innymi sprawami urzędowymi proszę o kontaktowanie się z pracownikami urzędu pod numerami telefonów:

84 6611505
84 6611534
84 6611508

Referat Gospodarki Komunalnej:
84 6611518

Ośrodek Pomocy Społecznej
84 6275346

W sprawach pilnych proszę kontaktować się poprzez domofon zamontowany przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Łaszczowie (po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu) celem ustalenia sposobu postępowania i załatwienia poszczególnych spraw.

Pragnę poinformować, iż zaistniała sytuacja nie wpłynie na sposób i terminowość załatwiania spraw, zaś z naszej strony będziemy dokładać wszelkiej staranności w zminimalizowaniu występujących utrudnień.

 

Dziękuję za wyrozumiałość
Aleksandra Pietrasz
Burmistrz Łaszczowa

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej

Szanowni Mieszkańcy

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów i pracowników podjęto następujące działania:

Odczytywanie wodomierzy odbywać się będzie w sposób zdalny/telefonicznie/. Prosimy mieszkańców o samodzielny odczyt wodomierza i podanie wskazań pod nr tel. 84 6611518 Referat Gospodarki Komunalnej.

Tam gdzie nie jest to możliwe odbiorcy zostanie wystawiona faktura na postawie wcześniejszego zużycia wody.

Sprawy wymagające wizyty pracownika i osobistego kontaktu z odbiorcami, takie jak montaż wodomierzy lub ich wymiana, ulegają zawieszeniu. Awarie wodociągowe  będą realizowane, ale przy odpowiednim zabezpieczeniu.

Faktury za  dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków  dostarczane będą do skrzynek pocztowych bez potwierdzania. W przypadku braku skrzynek pocztowych prosimy o niezwłoczny  ich montaż.

Prosimy mieszkańców  aby wpłaty za wodę ,ścieki, odpady komunalne były dokonywane przelewem w banku lub elektronicznie.

Apel o pomoc sąsiedzką

APEL

Burmistrz Łaszczowa apeluje o pomoc sąsiedzką. Osoby, które nie mają możliwości pozyskania  niezbędnego wsparcia z otoczenia, proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Drodzy mieszkańcy, każdy z Nas w swoim najbliższym otoczeniu ma osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne i samotne, które potrzebują Naszej pomocy – w zrobieniu zakupów i wykupieniu leków. To właśnie dla tej grupy koronawirus COVID-19 stanowi największe zagrożenie.

Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia, a nawet życia.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !

Pomagając pamiętajmy o zachowaniu środków ostrożności.

Jednocześnie informuję, że  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie świadczy pomoc wszystkim osobom potrzebującym na bieżąco. Osoby, które nie mają możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia z otoczenia, proszone są o kontakt telefoniczny:

Urząd Miejski w Łaszczowie
Tel.  84 6611505
        84 6611534
        84 6611508

Ośrodek Pomocy Społecznej
Tel.  84 6275346

Przypominamy również o zmienionej formie porad świadczonej przez Ośrodek Zdrowia w Łaszczowie. Mając na celu bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zgłaszanie swoich problemów do rejestracji telefonicznie.

Tel. 84/66-11-025

PRZYCHODNIA „VIVENTE”
Małgorzata Stokowska-Wojda,
Tel. 84/ 66-11-509
NZOZ – Stanisława Byś

 Wiele spraw da się załatwić za pomocą teleporady, bez Państwa obecności w przychodni (powtórzenie leków, skorygowanie leczenia nadciśnienia czy cukrzycy).

PAMIĘTAJMY O SOBIE NAWZAJEM !